สกินhi5 ดำแดง สำหรับไฮBETA

posted on 17 Dec 2009 17:39 by club-hi5

 credit : hi5club

<!--["่ie6+ ture"]>
<style>
body {
background-color:Black;}
#headerNameBg{background-image:url(
http://crvfsa.blu.livefilestore.com/y1pGxhpYTrxXvn3FOFyt7P-w7Gi7Wu2WsOT4q_NLUDzrCCHJ3HwNkh3b0c2-nWnX61cIp5nznqKb-O9ozhEFRPMKTxOzhKvYtAv/quick_and_dirty__by_belldan.gif);width:956px;height:503px;background-repeat:no-repeat; }
#user-details .content {background: url(
http://crvfsa.blu.livefilestore.com/y1pCwfRXQCrlSpL5M1905-VtcrkmRE6T67sdfdGMQZ1SFgkkWHCXMhomD73HczJbTe8sEeYVufH9gdt2WOhs4zR81rTQ6M_0VT5/Butterplay.png);height:492px}
#profile-nav {
background-color:black;
}
#headerName{text-decoration:blink}
#headerName{font-size:22px;color:#FF0000!important;}
#user-details {
background-color:Black;
}
#about-center {
color:#FFFFFF;
}
#topic-noedit {
color:#FFFF00;
}
div#newURL a {
color:#FFFF00;
}

div#newURL a:hover {
color:#FF0000;
}
div#vanity-bars.subsection div.vanity-title a {
color:#FFFFFF;
}

#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {display:none;}
}
#profile-name span {
color:#FF0000;
}
#profile-name {
color:#FF0000;
}
้#profile-nav a {
color:#99FF00;
}
#profile-nav a:hover {
color:#FF0000;
}

div#user-links a {color:#FFFFFF}
div#user-links a:hover {color:#FF0000}
.emptyProfileInfo {display:none}
#todays-topic div h4 {display:none;}
}
#info-botmid, #info, #info-topright, #info-topmid, #info-topleft, #user-url, #contact , #info-botleft,
.emptyProfileInfo {display:none}
#recent-updates h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#lifestyle h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;}
#interests h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;}
#gamesModule h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#groups h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#widgets h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#profileGifts h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#friends h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#photoAlbums h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#comments h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#PageHeaderLogo img {;visibility: hidden;}
#PageHeaderLogo{background:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1pHAfKhn88cnzfiOThxYDeJ2WhfLtuO6-cZGDSRgEUS4ZriAyDdeLMQjn4Z5Kbm4CJJfV2amXxEUa0TU8O69YyOw/logo.png) no-repeat 50% 0%;no-repeat center center;height:52px;width:52px}

</style>

<style>
#about-right iframe,#about-right object,#about-right img {display:none}
#info,#contact {border:none}
#info-topmid {filter:none !important;background:none !important}
#info-topleft,#info-topright,#info-botleft,#info-botmid,
#info-botright {display:none}
#info-link {display:none}
#contact-link {display:none}
#footer {border: none;}
#footer * {display: none}
#footer a {display: none;}
iframe {visibility: hidden}
#content-left iframe
{visibility: visible !important}

#p_container {background: black; border: solid #000000 2px;}
#content-left h2 {
background-color:transparent
}
#content-right h2 {
background-color:transparent
}
body { margin: 0px 0px; padding: 0px 0px}
a:link { color: #FFFFFF; text-decoration: none}
a:visited { color: #FF0000; text-decoration: none}
a:active { color: #FFFF00; text-decoration: underline}
a:hover { color: #66FF00; text-decoration: underline}
div,p {color: #FFFFFF;}
#content-left h1 {
color:black
}
#content-right h1 {
color:black
}
#PageFooterAd,#PageFooter,#hi5-ad-1,#recent-updates,div#PageLeader,#GamesToolbar,#PageLeader,.pageLeaderAd {display: none !important}
</style>
<! [endif]-->