สกินhi5 ดำแดง สำหรับไฮBETA

posted on 17 Dec 2009 17:39 by club-hi5

 credit : hi5club

<!--["่ie6+ ture"]>
<style>
body {
background-color:Black;}
#headerNameBg{background-image:url(
http://crvfsa.blu.livefilestore.com/y1pGxhpYTrxXvn3FOFyt7P-w7Gi7Wu2WsOT4q_NLUDzrCCHJ3HwNkh3b0c2-nWnX61cIp5nznqKb-O9ozhEFRPMKTxOzhKvYtAv/quick_and_dirty__by_belldan.gif);width:956px;height:503px;background-repeat:no-repeat; }
#user-details .content {background: url(
http://crvfsa.blu.livefilestore.com/y1pCwfRXQCrlSpL5M1905-VtcrkmRE6T67sdfdGMQZ1SFgkkWHCXMhomD73HczJbTe8sEeYVufH9gdt2WOhs4zR81rTQ6M_0VT5/Butterplay.png);height:492px}
#profile-nav {
background-color:black;
}
#headerName{text-decoration:blink}
#headerName{font-size:22px;color:#FF0000!important;}
#user-details {
background-color:Black;
}
#about-center {
color:#FFFFFF;
}
#topic-noedit {
color:#FFFF00;
}
div#newURL a {
color:#FFFF00;
}

div#newURL a:hover {
color:#FF0000;
}
div#vanity-bars.subsection div.vanity-title a {
color:#FFFFFF;
}

#user-details{border:none !important;}.section .footer { display:block!important;}
#user-details .footer {display:none;}
}
#profile-name span {
color:#FF0000;
}
#profile-name {
color:#FF0000;
}
้#profile-nav a {
color:#99FF00;
}
#profile-nav a:hover {
color:#FF0000;
}

div#user-links a {color:#FFFFFF}
div#user-links a:hover {color:#FF0000}
.emptyProfileInfo {display:none}
#todays-topic div h4 {display:none;}
}
#info-botmid, #info, #info-topright, #info-topmid, #info-topleft, #user-url, #contact , #info-botleft,
.emptyProfileInfo {display:none}
#recent-updates h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#lifestyle h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;}
#interests h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;}
#gamesModule h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#groups h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#widgets h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#profileGifts h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#friends h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#photoAlbums h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}

#comments h1 {
background-image:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1phOwHiyHI9BxkwOjRX8SHVAtW-WD3NHuvuFzDRmEr39M2DL2Iphos8x_NHeAQWCsn-nSJZ2zO1fCYUYFtWw_iOQ/Headsector2.gif);
width:470px;height:60px;background-repeat:no-repeat;
}
#PageHeaderLogo img {;visibility: hidden;}
#PageHeaderLogo{background:url(
http://public.blu.livefilestore.com/y1pHAfKhn88cnzfiOThxYDeJ2WhfLtuO6-cZGDSRgEUS4ZriAyDdeLMQjn4Z5Kbm4CJJfV2amXxEUa0TU8O69YyOw/logo.png) no-repeat 50% 0%;no-repeat center center;height:52px;width:52px}

</style>

<style>
#about-right iframe,#about-right object,#about-right img {display:none}
#info,#contact {border:none}
#info-topmid {filter:none !important;background:none !important}
#info-topleft,#info-topright,#info-botleft,#info-botmid,
#info-botright {display:none}
#info-link {display:none}
#contact-link {display:none}
#footer {border: none;}
#footer * {display: none}
#footer a {display: none;}
iframe {visibility: hidden}
#content-left iframe
{visibility: visible !important}

#p_container {background: black; border: solid #000000 2px;}
#content-left h2 {
background-color:transparent
}
#content-right h2 {
background-color:transparent
}
body { margin: 0px 0px; padding: 0px 0px}
a:link { color: #FFFFFF; text-decoration: none}
a:visited { color: #FF0000; text-decoration: none}
a:active { color: #FFFF00; text-decoration: underline}
a:hover { color: #66FF00; text-decoration: underline}
div,p {color: #FFFFFF;}
#content-left h1 {
color:black
}
#content-right h1 {
color:black
}
#PageFooterAd,#PageFooter,#hi5-ad-1,#recent-updates,div#PageLeader,#GamesToolbar,#PageLeader,.pageLeaderAd {display: none !important}
</style>
<! [endif]-->

 

Comment

Comment:

Tweet

very nice very nice

#44 By ankara escort (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-04 00:06

very nice very good

#43 By rus escort ankara (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-04 00:06

very nice good very nice

#42 By istanbul escort (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-04 00:05

very nice good

#41 By ankara escort (88.230.31.216|88.230.31.216) on 2014-12-04 00:05

Our firm employs only those writers who are professionals in writing Law essay perfectwritings.com.

#40 By Comparison Essay (31.184.238.73) on 2013-07-26 19:55

Students would buy a term paper or buy essays about this good topic, using the help of the essay writing services.

#39 By essays writers (31.184.238.73) on 2013-07-23 07:42

College-going students who don't possess professional composition abilities buy essays at writing service accessible on the net. Look at essay writing reviews and make the choice about the agency which you think will superbly cope with your assignments.

#38 By BestWritingService rewiew (103.7.57.18|46.161.41.16) on 2013-03-25 23:51

Professional resume writers review will give you a hint where to buy resume paper when you don’t have time to write a resume, just check here, check out resume writing samples and our best resume writers will successfully provide you resume services. Buying resume with us is pretty easy, buy resumes now and stay confident about your future career.

#37 By expert resume writers (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-03 22:53

Term papers composing assignments are developed not for lazy guys. By the way, I know lots of university students who buy college term paper (topwritingservice.com) or buy term papers in order to submit high quality of academic writing.

#36 By order research paper (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-21 12:21

fjbig smile

#35 By เกวลิน (125.26.21.210) on 2012-04-26 11:37

If you tried to write your essays, then you should know how complex it can be! Nonetheless, do not lose your hope just because you have to count on the writing term paper company.

#34 By premium essay writing service (94.242.214.6) on 2011-12-08 06:50

Lots of organizations propose the buy dissertation service and mini dissertation just about this good topic for eveone’s demands. Thence, don’t loose the time, determine the thesis writing, buy theses and enjoy your life.

#33 By thesis service (94.242.214.6) on 2011-12-06 11:32

Your superb article close to this post goes side by side with the best dissertation. Thus, you can even perform for dissertation writing service.

#32 By buy dissertation (94.242.214.6) on 2011-12-05 09:03

Different people don’t get know where to find the thesis samples about this topic. Hence, I could advice your good release. Moreover, they would search for the thesis.

#31 By dissertation writing service (94.242.214.6) on 2011-12-05 08:57

I know different ways of announcing such as magazines, however, the most effective seems to be SEO articles submission and the best experts of that work for the url submission service.

#30 By site submission services (94.242.214.6) on 2011-12-03 10:28

Lots of people all over the world get know that the research paper writing service can furnish them with the term paper online. Thus, this can be not hard to buy essay.

#29 By essays for sale (193.105.210.41) on 2011-11-28 12:20

Thank you very much for the information just about this topic! I heard that the custom writing services could suggest the essay writing. Thus, there is a hot chance to purchase essays or custom essay just about this good post.

#28 By essay writing (193.105.210.41) on 2011-11-26 10:59

It is very easy to find interesting information and buy an essay at the essay writers just about this topic.

#27 By buy an essay (193.105.210.41) on 2011-11-26 10:59

Oh, superior research referring to this topic. Will please let me know how long period of time it would take? Because I gonna do some thesis proposal or may be it will be better to notice the thesis. Thank you so much.

#26 By dissertation (91.212.226.143) on 2011-11-24 11:07

If you want to buy a car, you will have to receive the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a>. Moreover, my father always uses a sba loan, which is the most useful.

#25 By Ofelia20Kirk (91.212.226.143) on 2011-11-22 22:01

#24 By master (124.122.250.87) on 2010-08-08 03:37

*กราบขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน* ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่า ผมเองเป็นวิศวกรทำงานมาร่วม 10 ปี ทำยังไงก็ไม่รวยซักที ผมก็หางานทางเนตมาเรื่อยๆ ก็ยังไม่ถูกใจ จนมาเจอธุรกิจนี้ ผมก็ค่อนข้างมีทัศนคติที่ดี กับ

#23 By ed hardy bags (202.93.4.54) on 2010-07-06 09:26

เด๋วเอาไปใช้ครับ

#22 By รูปดารา (117.47.12.132) on 2010-05-28 09:07

ขอบคุณครับ

#21 By เกมส์ (117.47.12.132) on 2010-05-28 09:07

หดหกดหห

#20 By (125.26.19.159) on 2010-04-25 09:36

เพดี

#19 By (118.173.49.27) on 2010-04-14 21:11

เว็บดูฟุตบอลออนไลน์ทุกคู่ ชัด ไม่กระตุก ฟรี! Watch Live Football Online Matches FREE

http://5871015f.linkbucks.com

#18 By ววววววว (117.47.234.132) on 2010-04-12 23:31


ดาวน์โหลดเพลง mp3ไทย สากล เกาหลี Download music mvhttp://7f2a7aee.linkbucks.com

#17 By บบบบบบ (117.47.234.132) on 2010-04-12 23:28

#16 By (118.173.139.160) on 2010-04-10 12:41

#15 By dod-kub@hotmail.com (222.123.204.90) on 2010-04-09 15:01

.......

#14 By (183.89.98.85) on 2010-03-25 15:46

thankconfused smile

#13 By (115.67.250.217) on 2010-02-28 13:11

#12 By ponnirun@hotmail.com (113.53.198.106) on 2010-02-26 12:58

เดี๋ยวนี้มีธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจมาก เป็นธุรกิจต่างประเทศ

ที่เค้าเปิดให้คนทำได้ทั่วโลกครับ ทำงานหน้าคอมครับ

รับเงินผ่าน Paypal อย่างถูกกฏหมาย ครับ (รับเป็นดอลล่าร์) มี

เวปภาษาไทยแปลแล้วครับ สามารถทำเงิน $105 (ประมาณ 3700 บาท) ใน 1 วันได้ง่ายๆหรือมากกว่านั้น

เด็ก ม.ปลาย เด็กมหาลัย ได้ตังค์ใช้กันเพียบ กำลังเริ่มจะบูมแล้ว รีบๆหน่อยนะครับ

อ่านรายละเอียดที่นี่เลยครับ http://www.21millionaire.com/index.php?userid=bikiner

(ทดลองใช้ระบบได้ฟรี 7 วัน) (ลองดูก่อน ไม่ชอบค่อยปิดไป แต่การคลิกดูครั้งนี้ อาจทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดกาล)

GDI Grobal Domain International โดยทีม 21Millionaire

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.21millionaire.com/index.php?userid=bikiner

*ไม่ใช่ธุรกิจโกงคลิก, ธุรกิจอ่านเมลล์, ไม่ใช่งานขายสินค้า, เป็นงานผ่านเนต นั่งหน้าคอม 100%*

#11 By bikiner on 2010-02-15 19:23

no past hi5

#10 By jeen (117.47.178.202) on 2010-02-12 21:41

#9 By พด (119.42.69.155) on 2010-02-03 10:18

#8 By (58.9.129.200) on 2010-01-30 13:46

ขอบๆๆๆ open-mounthed smile angry smile

#7 By (117.47.190.149) on 2010-01-30 11:49

rthopjrt

#6 By (202.28.78.202) on 2010-01-23 17:35

*กราบขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน* ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับว่า ผมเองเป็นวิศวกรทำงานมาร่วม 10 ปี ทำยังไงก็ไม่รวยซักที ผมก็หางานทางเนตมาเรื่อยๆ ก็ยังไม่ถูกใจ จนมาเจอธุรกิจนี้ ผมก็ค่อนข้างมีทัศนคติที่ดี กับธุรกิจนี้ เพราะ ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องคลิกโฆษณา ไม่ต้องขาย ไม่ต้องนั่งอ่านเมล์ ไม่ต้องเปิดคอมฯทิ้งไว้เก็บคะแนน แต่ที่มันยังติดอยู่นิดนึงตอนเริ่มแรก ก็คือ มันต้องจ่ายทุกเดือน เดือนละ 10 ปอนด์ (ประมาณ350บาท) นี่หละปัญหา แต่ที่ผมตัดสินใจลองทำ ก็เพราะว่า เค้าให้ทดลองทำ"ฟรี" 7 วัน ไม่พอใจก็ไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องเสียเงินซักบาท ผมก็ต้องลองซิ "ของฟรีใครก็ชอบ" ใช่ใหมครับ มันไม่เสียหายหนิ ถ้าผมจะลองหารายได้แบบฟรีๆ ลองตามไปดูรายละเอียดกันครับ ไปที่ http://www.21millionaire.com/index.php?userid=bikiner

#5 By bikiner (58.136.74.23) on 2010-01-22 14:07

#4 By เปิ้ล (118.175.155.126) on 2010-01-21 10:46

#3 By (118.173.101.60) on 2009-12-31 18:30

#2 By (119.42.101.147) on 2009-12-30 15:50

wink wink wink surprised smile

#1 By YKUIOU (58.8.40.189) on 2009-12-24 16:19