สกิน hi5 SuperJunior-M

posted on 17 Dec 2009 17:36 by club-hi5

credit : hi5club

 

<!--["่ie6+ ture"]><style>
<!-Copyright Skin Hi5 By
www.ilovecomment.com->
<style type="text/css">
#info-link, #contact-link {display:none}
.section,.subsection {color:#FFFFFF;} body {color:#FFFFFF!important;}
a:link { color: #FFFFFF!important; text-decoration: none}
a:visited { color: #FFFFFF!important; text-decoration: none}
a:active { color: #FFFFFF!important; text-decoration: underline}
a:hover { font-weight:bold; color:#ff0000;}
input {border: dashed 2px #FFFFFF;background:transparent; color: #FFFFFF;}
#comments .comment .comment-picture + div{display:none}
a:hover, a.redlink:hover, a.navbar:hover {Filter:
Alpha(Opacity=20, FinishOpacity=0, 0, StartX=0, StartY=0,
FinishX=0, FinishY=0) font-size:8pt; color:#FF0000; text-decoration:none;
border:1px dashed;} a:hover img {Filter: Alpha(Opacity=20,
FinishOpacity=0, 0, StartX=0, StartY=0, FinishX=0, FinishY=0);
border:px dotted;}
#comments h2 { display: none; }
#user-details .footer{display:none;}
#common-friends {display:none;}
#user-links ,#user-pictureContainer{background-color:transparent;border:none !important;}
#PageFooterAd,#PageFooter,#hi5-ad-1,#recent-updates,div#PageLeader,#GamesToolbar,#PageLeader,.pageLeaderAd {display: none !important}#GamesToolbar{display:none}
#PageHeaderContainer,#profileLeftBlueBoxBg, #user-pictureBg, #vanity-barsBg, #otherUserInfoBg {background: none !important}
#content-left, #content-right {text-align:left;}
#profileLeftBlueBoxBg, #user-pictureBg, #coinsBalance, #vanity-barsBg, #headerNameBg, #myMood, #otherUserInfoBg{margin: 0 0 0px 0; padding: 0px 0 0 0!important;}
#PageLeader{display:none}
#PageHeader-Avatar{display:none}
#picture-button {display: none}
#PageHeader-FullName{display:none}
#info-contact{display:none}
#PageHeader-CoinsBalance-Value{display:none}.first{display:none}
#PageHeader-CoinsBalance,#PageHeader-Search{display:none}
#PageHeaderLogo img {;visibility: hidden;}
#PageHeaderLogo{background:url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_icondisplay.gif) no-repeat 50% 0%;no-repeat center center;height:50px;width:50px}
#headerName:before {content:url(
http://www.ilovecomment.com/Icon_MSN/icon-mini/icon_mini1365.gif)}
#headerName:after {content:url(
http://www.ilovecomment.com/Icon_MSN/icon-mini/icon_mini1365.gif)}
#user-details { border: none; }
#headerNameBg {background-image:url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorMSiwon1.jpg);width: 956px; height: 650px;background-repeat:no-repeat;}
#user-details .content {background: url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorMSiwon2.jpg);height:530px}
#user-details .footer {background:none;height:5px;}.section h1 {background-image: url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_body_a1.jpg);height: 148px;no-repeat;margin-top:7px!important;TEXT-ALIGN:center;border:none;}
.section h2 {background-image: url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_body_a2.jpg);background-color: transparent;TEXT-ALIGN:center;}
.section .content {background-image: url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_body_a3.jpg);background-color: none;background-position: top;background-repeat: repeat-y;?text-align: left;}
.section .footer {background-image: url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_body_a4.jpg);display: block;height: 130px;}.section-separator {display:none;}body {background-image: url(http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_Wallpaper.jpg) ;background-attachment:fixed;background-repeat: repeat; }#footer {color:#FFFFFF; background: url(footter.jpg) no-repeat center center; border: none; display: block; height: 550px; } #footer *,#footer a,#ad_banner {display: none;}.vanity-bar div img{display:none ;}
.vanity-bar div {background:url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/2pm/2pm-status-off.gif)!important ;border:solid #DDD7D0 1px}
.vanity-bar div div {background:url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/2pm/2pm-status-on.gif)!important ;border:none}
</style>
<!-Copyright Skin Hi5 By
www.ilovecomment.com->
<a href="
http://www.ilovecomment.com" target="_blank"><img src="http://www.ilovecomment.com/Icon_MSN/icon-mini/icon_mini1365.gif" border="0">
แจกโค้ดสกิน Hi5 BETA คลิ๊ก<img src="
http://www.ilovecomment.com/Icon_MSN/icon-mini/icon_mini1365.gif" border="0"></a>
<!-Copyright Skin Hi5 By
www.ilovecomment.com->
<style type="text/css">
#comments .comment-text:before {content:url(
http://www.ilovecomment.com/Icon_MSN/icon-mini/icon_mini1365.gif)}
.comment-picture {border-style:double; border:1px;border-color:#FFFFFF;}
.friend-picture{border-style:dotted; border:1px;border-color:#FFFFFF;}
</style>
<style type="text/css">
textarea {background-image:url(
http://i305.photobucket.com/albums/nn211/arokas/skin-hi5/Superjunior-M/SuperjuniorM_Comment.gif);
border-style: inset; color: #FFFFFF; height: 300px ; width: 440px ;font-size:10pt; }
</style>
<!-Copyright Skin Hi5 By
www.ilovecomment.com->
<style type="text/css">
.commentEditorNew form input{border: dashed 1px #999999;background-color: #52514A;color: #FFFFFF;}
</style>
<!-Copyright Skin Hi5 By
www.ilovecomment.com->
<style type="text/css">
html {scrollbar-face-color: #52514A;
scrollbar-highlight-color: #737165;
scrollbar-3dlight-color: #52514A;
scrollbar-darkshadow-color: #737165;
scrollbar-shadow-color: #737165;
scrollbar-arrow-color: #FFFFFF; }
</style>   
<! [endif]-->

Comment

Comment:

Tweet

#10 By d.diw14@hotmail.com (115.87.143.68) on 2010-05-30 16:31

#9 By pongpat (222.123.160.44) on 2010-04-23 13:36

#8 By (58.8.137.146) on 2010-04-22 04:28

มีเเต่ซีวอนม่ายเห๋งมีฮีชอลที่รักเลยอะquestion cry double wink ขันน้ำ ดอกมะลิ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ

#7 By We LovE Hee ChuL (118.172.6.46) on 2010-04-14 22:47

#6 By sasitorn (125.26.64.177) on 2010-02-16 16:45

#5 By สถาพร (112.142.96.160) on 2010-02-10 20:00

#4 By (202.28.52.221) on 2010-02-03 10:38

#3 By bank (202.28.52.221) on 2010-02-03 10:38

embarrassed surprised smile wink double wink

#2 By กัญญารัตน์ (125.25.135.182) on 2010-01-04 16:08

#1 By (202.29.58.216) on 2009-12-23 15:30